Hosting PRO

390.000 360.000

Gói Hosting PRO dành cho thương mại điện tử, đáp ứng đầy đủ về dung lượng cũng như tất cả các tinh năng có thể cài đặt trên website. Phục vụ tốt cho việc SEO Web của doanh nghiệp.

  • Từ dung lượng, băng thông, FTP, tên miền và chi phí phù hợp để triển khai các dự án kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ.
  • Bào hành và hỗ trợ khắc phục sự cố (nếu có) xuyên suốt quá trình sử dụng.