Hosting dành cho doanh nghiệp vừa

180.000 160.000

Gói Hosting dành cho doanh nghiệp vừa đáp ứng đầy đủ về dung lượng cũng như tất cả các tinh năng có thể cài đặt trên website. Phục vụ tốt cho việc SEO Web của doanh nghiệp.

  • Từ dung lượng, băng thông, FTP, tên miền và chi phí phù hợp để triển khai các dự án kinh doanh của doanh nghiệp vừa.
  • Bào hành và hỗ trợ khắc phục sự cố (nếu có) xuyên suốt quá trình sử dụng.